Co to są akcje Ding Donga? (2024)

Co to są akcje Ding Donga?

Prognoza cen akcji

Czterech analityków oferujących 12-miesięczne prognozy cen dla Dingdong (Cayman) Ltd przyjmuje medianę celu na poziomie 2,88, przy wysokim szacunku na poziomie 4,45 i najniższym na poziomie 1,98. Mediana szacunków oznacza wzrost o +120,14% w porównaniu z ostatnią ceną wynoszącą 1,31.

Czy warto kupić akcje Ding Donga?

Prognoza cen akcji

Czterech analityków oferujących 12-miesięczne prognozy cen dla Dingdong (Cayman) Ltd przyjmuje medianę celu na poziomie 2,88, przy wysokim szacunku na poziomie 4,45 i najniższym na poziomie 1,98. Mediana szacunków oznacza wzrost o +120,14% w porównaniu z ostatnią ceną wynoszącą 1,31.

Jakie są prognozy dla DDL?

Prognoza sprzedaży DDL

Prognoza sprzedaży DDL na kolejny kwartał wynosi716,05 mln USD w zakresie od 705,91 mln USD do 726,19 mln USD. Wyniki sprzedaży w poprzednim kwartale wyniosły 709,23 mln USD. W ciągu ostatnich 12 miesięcy firma DDL przekroczyła szacunki sprzedaży w 25,00% przypadków, podczas gdy w tym samym okresie cała branża przekroczyła szacunki sprzedaży w 58,43% przypadków.

Jaka jest kapitalizacja rynkowa Dingdong Maicai?

Kapitalizacja rynkowa:0,28 miliarda dolarów

Od stycznia 2024 r. Dingdong Maicai ma kapitalizację rynkową wynoszącą 0,28 miliarda dolarów. To sprawia, że ​​według naszych danych Dingdong Maicai zajmuje 6299. miejsce na liście najcenniejszych spółek na świecie pod względem kapitalizacji rynkowej.

Jakie chińskie akcje najlepiej teraz kupić?

Wyniki porównania
NazwaCenaZmiana ceny
POZBAWIENIE WOLNOŚCI NetEase106,62 dolarów1,93 USD (1,84%)
BIDU Baidu105,69 dolarów2,52 USD (2,44%)
NIO Nio5,93 USD0,11 USD (1,89%)
BILLI Bilibili9,88 dolarów0,15 USD (1,54%)
Jeszcze 5 rzędów

Jaka jest najdroższa akcja do kupienia?

Jeśli zastanawiasz się, która spółka ma najwyższą cenę akcji na świecie, oto odpowiedź.Berkshire Hathaway, konglomerat kierowany przez legendarnego inwestora Warrena Buffetta, posiada najdroższe akcje na świecie, których ceny przekraczają 400 000 dolarów za sztukę.

Jaka jest prognoza dla Pypl na 2024 rok?

PayPal spodziewa się skorygowanego zysku za cały 2024 rok w wysokości 5,10 dolara na akcję, bez zmian w stosunku do ubiegłego roku, podała w oświadczeniu firma z San Jose w Kalifornii.

Jaka jest prognoza cen akcji Oracle w 2024 roku?

Prognoza cen akcji Oracle na lata 2024–2025

Cena Oracle rozpoczęła się w 2024 r. od 105,43 USD. Dziś Oracle był notowany po cenie 114,64 USD, a więc od początku roku cena wzrosła o 9%.Prognozowana cena Oracle na koniec 2024 roku wynosi 128 dolarów- a zmiana rok do roku +21%.

Jaka jest prognoza cen akcji Datadog w 2024 roku?

Prognoza cen akcji Datadog na lata 2024-2025

Cena Datadog rozpoczęła się w 2024 roku od 121,38 USD. Dziś Datadog był notowany po cenie 134,91 USD, a więc cena wzrosła o 11% od początku roku.Prognozowana cena Datadog na koniec 2024 roku to 290 dolarów- a zmiana z roku na rok +139%. Wzrost od dzisiaj do końca roku: +115%.

Czy kapitalizacja rynkowa jest tyle warta, co firma?

Pozwala inwestorom zrozumieć względną wielkość jednej firmy w porównaniu z drugą.Kapitalizacja rynkowa mierzy wartość firmy na otwartym rynku, a także postrzeganie przez rynek perspektyw na przyszłość, ponieważ odzwierciedla cenę, jaką inwestorzy są skłonni zapłacić za akcje tej spółki.

Jaka jest wartość kapitalizacji rynkowej?

Kapitalizacja rynkowa lub kapitalizacja rynkowa tołączna wartość akcji spółki. Jeśli firma wyemitowała 10 milionów akcji, a cena jej akcji wynosi 100 dolarów, jej kapitalizacja rynkowa wynosi 1 miliard dolarów.

Jaka jest wartość rynku megacap?

Spółki o dużej kapitalizacji mają wartość rynkowąponad 200 miliardów dolarów. Spółki o dużej kapitalizacji mają wartość rynkową od 10 miliardów do 200 miliardów dolarów. Spółki o średniej kapitalizacji mają wartość rynkową od 2 miliardów do 10 miliardów dolarów. Spółki o małej kapitalizacji mają wartość rynkową od 250 milionów do 2 miliardów dolarów.

Jakie akcje są absolutnie najlepsze do kupienia w tej chwili?

8 najlepszych akcji do kupienia teraz
Firma (symbol)Terminowy wskaźnik P/E
Intuicyjna chirurgia (ISRG)52,8
Lear (LEA)7.4
Trex (TREX)41,7
Union Pacific (UNP)19,7
Jeszcze 4 rzędy

Dlaczego chińskie akcje ciągle spadają?

Drugą co do wielkości gospodarkę świata nękają niezliczone problemy. Należą do nich rekordowy spadek koniunktury na rynku nieruchom*ości, deflacja, zadłużenie, spadający wskaźnik urodzeń i kurcząca się siła robocza, a także zwrot w kierunku polityki opartej na ideologii, która wstrząsnęła sektorem prywatnym i odstraszyła zagraniczne firmy.

Czy kupowanie chińskich akcji jest legalne?

Możliwy jest zakup akcji bezpośrednio na rynku zagranicznym, takim jak Indie czy Chiny, choć może to być trudniejsze niż zakup akcji krajowych. Inwestorzy mogą nabywać na amerykańskich giełdach amerykańskie kwity depozytowe, które są certyfikatami reprezentującymi akcje zagranicznej spółki. Chińskie akcje A są otwarte dla inwestorów zagranicznych.

Czy można kupić akcje warte 500 dolarów?

Ile potrzebujesz?Większość brokerów wymagałaby, aby pierwsza transakcja miała wartość co najmniej 500 USDktóra byłaby określana jako „minimalna zbywalna paczka akcji”.

Dlaczego zapasy Autozone są tak wysokie?

Wzrost zysków przyspiesza w związku z umiarkowanym wzrostem sprzedaży

Wzrost zysków przyspieszył w ostatnim kwartale do 22%, do 34,12 dolarów na akcję, co stanowi najwyższy wzrost od roku. W poprzednich trzech okresach odnotował wzrost EPS na poziomie 17%, 9% i 16%. Przychody w ostatnim kwartale wzrosły o łagodne 6%, do 4,09 miliarda dolarów.

Które akcje płacą najwięcej za akcję?

Akcje o wysokiej dywidendzie
  • Altria (MO) ...
  • Devon Energy (DVN) ...
  • Firma Dow....
  • Międzynarodowe maszyny biznesowe (IBM) ...
  • Komunikacja Verizon (VZ)...
  • AT&T (T)...
  • Prudential Financial (PRU)...
  • Philip Morris International (PM)

Ile będą warte akcje PayPal za 5 lat?

Analitycy przewidują, że PayPal zwiększy EPS o 13% w 2024 r. i 11% w 2025 r., co byłoby wzrostem najszybszym na rynku. Jeżeli PayPal będzie w stanie stale zwiększać swoje zyski w tempie 12% rocznie i osiągnąć P/E na poziomie 20, wówczas pięcioletnia prognozowana cena akcji wyniesieokoło 175 dolarów.

Czy PYPL to kupno, sprzedaż czy wstrzymanie?

Często zadawane pytania dotyczące prognozy giełdowej PYPL

Paypal Holdings ma potencjał wzrostu o 20,42%, w oparciu o średnią cenę docelową analityków. Czy PYPL to kupno, sprzedaż czy trzymanie? Paypal Holdings ma konsensusową ocenęUmiarkowany zakupktóra opiera się na 14 rekomendacjach kupuj, 14 rekomendacjach trzymaj i 0 rekomendacjach sprzedaży.

Ile będzie wart PayPal w 2025 roku?

Długoterminowe prognozy cen akcji PayPal
RokPrognozaZmiana
202567,78 dolarów15,05%
202677,98 dolarów32,37%
202789,72 dolarów52,29%
2028103,22 USD75,22%
Jeszcze 2 rzędy

Jakie są prognozy dotyczące akcji Amazona?

Prognoza akcji Amazona

45 analityków dysponujących 12-miesięcznymi prognozami cen akcji Amazona stwierdziło, że:średni cel wynoszący 182,29, przy niskim oszacowaniu wynoszącym 116 i wysokim oszacowaniu wynoszącym 230. Średni cel zakłada wzrost o 4,49% w stosunku do aktualnej ceny akcji wynoszącej 174,45.

Czy Oracle to kupno czy sprzedaż?

Bazując na średniej cenie docelowej analityków, Oracle ma potencjał wzrostu na poziomie 5,59%. Czy ORCL to kupno, sprzedaż czy trzymanie? Oracle ma konsensusową ocenę na poziomieUmiarkowany zakupktóra opiera się na 12 rekomendacjach kupuj, 12 rekomendacjach trzymaj i 0 rekomendacjach sprzedaży.

Jaka jest prognoza cen akcji Amazona?

Prognoza akcji AMZN na 12 miesięcy

Na podstawie 39 analityków z Wall Street oferujących 12-miesięczne ceny docelowe dla Amazon w ciągu ostatnich 3 miesięcy. Theśrednia cena docelowa wynosi 207,66 USD, przy wysokiej prognozie na poziomie 230,00 USD i niskiej prognozie na poziomie 175,00 USD. Średnia cena docelowa stanowi zmianę o 19,04% w porównaniu z ostatnią ceną wynoszącą 174,45 USD.

Czy Datadog to zakup czy sprzedaż?

Czy DDOG to kup, sprzedaj czy trzymaj? Datadog ma ocenę konsensusu na poziomieUmiarkowany zakupktóra opiera się na 13 rekomendacjach kupuj, 5 rekomendacjach trzymaj i 0 rekomendacjach sprzedaży. Jaka jest cena docelowa Datadog? Średnia cena docelowa dla Datadog wynosi 138,47 USD.

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Tyson Zemlak

Last Updated: 14/04/2024

Views: 6052

Rating: 4.2 / 5 (43 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tyson Zemlak

Birthday: 1992-03-17

Address: Apt. 662 96191 Quigley Dam, Kubview, MA 42013

Phone: +441678032891

Job: Community-Services Orchestrator

Hobby: Coffee roasting, Calligraphy, Metalworking, Fashion, Vehicle restoration, Shopping, Photography

Introduction: My name is Tyson Zemlak, I am a excited, light, sparkling, super, open, fair, magnificent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.