Jaka będzie cena akcji Adobe w 2025 roku? (2024)

Jaka będzie cena akcji Adobe w 2025 roku?

Średnia cena docelowa Adobe wynosi 653,43 USD. Opiera się to na 12-miesięcznych cenach docelowych 30 Wall Streets Analysts, opublikowanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy.Najwyższa cena docelowa analityków wynosi 730,00 USDnajniższa prognoza wynosi 465,00 USD. Średnia cena docelowa stanowi wzrost o 6,10% w porównaniu z obecną ceną wynoszącą 615,85 USD.

Jak wysoko wzrosną akcje Adobe?

Średnia cena docelowa Adobe wynosi 653,43 USD. Opiera się to na 12-miesięcznych cenach docelowych 30 Wall Streets Analysts, opublikowanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy.Najwyższa cena docelowa analityków wynosi 730,00 USDnajniższa prognoza wynosi 465,00 USD. Średnia cena docelowa stanowi wzrost o 6,10% w porównaniu z obecną ceną wynoszącą 615,85 USD.

Gdzie będą akcje Adobe za 5 lat?

Jaka będzie cena Adobe za 5 i 12 lat – prognoza po latach
RokCena w połowie rokuCena na koniec roku
2024719,11 dolarów771,72 dolarów
2025824,32 dolarów884,62 USD
2026944,92 dolarów1014,04 USD
20271083,16 dolarów1162,4 dolarów
Jeszcze 8 rzędów

Jaka będzie wartość akcji Adobe w 2030 r.?

Cena akcji Adobe wyniosła 627,21 dolarów
RokW połowie rokuPoczątek/koniec,%
20271199 dolarów+97%
20281362 dolarów+131%
20291460 dolarów+143%
20301581 dolarów+157%
Jeszcze 8 rzędów

Jaka będzie cena akcji Adobe w 2024 roku?

Prognoza cen akcji Adobe na rok 2024: Przewiduje się, że cena akcji Adobe w 2024 rśrednio około 685 dolarów, z potencjalnym zakresem od 650 do 720 dolarów. Prognoza cen Adobe Stock na rok 2025: prognoza sugeruje średnią cenę na rok 2025 na poziomie 788 dolarów, wahającą się od 748 dolarów do 828 dolarów.

Czy można zarabiać na Adobe Stock?

Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi i możliwości zarabiania pieniędzy na sprzedaży zdjęć stockowych, ilustracji i filmów, Adobe Stock stał się cennym nabytkiem dla społeczności twórców. Dzięki prostemu procesowi,Adobe Stock to dla twórców świetny sposób na zaprezentowanie swojej pracy i zarabianie na życie swoją pasją.

Czy Adobe to kupno czy sprzedaż?

Adobe Stock otrzymałokonsensusowa ocena „kupuj”.. Średni wynik oceny to A2 i opiera się na 67 ocenach kupuj, 29 ocenach trzymaj i 2 ocenach sprzedaży. Jaki był najniższy poziom akcji Adobe od 52 tygodni? Najniższa cena akcji Adobe z ostatnich 52 tygodni wyniosła 318,60.

Czy Adobe będzie się dalej rozwijać?

Zarząd twierdzi, że w roku finansowym 2024 przychody wzrosną aż do 21,5 miliarda dolarów, co oznacza wzrost sprzedaży rok do roku o niecałe 11%. Oczekuje się, że GAAP i skorygowany EPS wzrosną odpowiednio aż o 17% i 12%.

Jaka jest uczciwa cena akcji Adobe?

Na dzień 2024-02-08 wartość godziwa firmy Adobe Inc (ADBE) wynosi230,26 USD. Wartość ta opiera się na formule wartości godziwej Petera Lyncha. Przy obecnej cenie rynkowej wynoszącej 615,85 USD, przewaga Adobe Inc wynosi -62,6%.

Czy Adobe wciąż się rozwija?

Podstawowa działalność Adobe wciąż się rozwija, ale jego wskazówki rozczarowały inwestorów. W całym roku przychody wzrosły o 13% w ujęciu stałym i 10% w ujęciu sprawozdawczym. Jednak w roku budżetowym 2024 oczekuje jedynie wzrostu przychodów o 10–11% na podstawie raportów w porównaniu z konsensusową prognozą wzrostu na poziomie 12%.

Kto ma najwięcej Adobe Stock?

Do największych akcjonariuszy należą Vanguard Group Inc, BlackRock Inc., State Street Corp, VTSMX – Vanguard Total Stock Market Index Fund Investor Shares, VFINX – Vanguard 500 Index Fund Investor Shares, Morgan Stanley, Fmr Llc, Geode Capital Management, Llc, Jpmorgan Chase & Co i Invesco Qqq Trust, seria 1. Adobe Inc.

Czy Adobe wypłaca dywidendę?

Adobe nie wypłaca dywidendy.

Czy Adobe Stock jest opłacalny?

Ile tak naprawdę zarabiają współpracownicy Adobe Stock? Adobe Stock płaci Ci procent za każdym razem, gdy jeden z Twoich zasobów zostanie pobrany.Za zdjęcia otrzymujesz 33% prowizji, a za filmy 35%.

Czy akcje Adobe są tego warte?

Tak, Adobe Stock jest wart swojej ceny. Integracja z Adobe Creative Cloud, wysokiej jakości zasoby i konkurencyjne ceny sprawiają, że jest to cenne źródło informacji dla twórców. Zasoby są dostarczane ze standardową licencją komercyjną, co ułatwia ich wykorzystanie w różnych projektach.

Dlaczego akcje Adobe poszły w górę?

W czwartym kwartale roku obrotowego 2023 spółka przekroczyła szacunki uliczne (IV kwartał roku obrotowego 23 odnosi się do kwartału zakończonego 1 grudnia 2023 r.), a przychody wzrosły o 12% r/r do 5,05 mld USD. Stało się tak przede wszystkim z powodu13% wzrost w jednostce mediów cyfrowych i 10% wzrost przychodów z usług cyfrowych.

Dlaczego akcje Adobe rosną?

Ogólnie rzecz biorąc, niezwykłe wyniki Adobe w 2023 r., charakteryzujące się 80% wzrostem udziałów, nie pozbawiają jej dalszych wzrostów w 2024 r. Niesłabnący rozwój firmy, napędzany jej silną pozycję w dziedzinie oprogramowania kreatywnego i ciągłych innowacji, będzie trwały.

Czy Adobe to dobra inwestycja długoterminowa?

Szacunkowa wartość godziwa dla Adobe

Modelujemy pięcioletnią złożoną roczną stopę wzrostu przychodów na poziomie około 12%.Przewidujemy solidny wzrost zarówno w zakresie mediów cyfrowych, jak i doświadczeń cyfrowych, mimo że oba te zjawiska z biegiem czasu będą stale spowalniać.

Dlaczego warto inwestować w Adobe Stock?

Końcowe 12-miesięczne przychody Adobe Inc wynoszą 19,4 miliarda dolarów przy marży zysku na poziomie 28,0%. Ostatni kwartalny wzrost sprzedaży rok do roku wyniósł 11,6%. Analitycy oczekują, że skorygowany zysk na akcję w bieżącym roku finansowym wyniesie 17,947 dolarów. Adobe Inc nie wypłaca obecnie dywidendy.

Do czego przyda się Adobe Stock?

Adobe Stock to usługa zapewniająca projektantom i firmom dostęp do milionów wysokiej jakości wyselekcjonowanych i wolnych od tantiem zdjęć, filmów, ilustracji, grafiki wektorowej, zasobów 3D i szablonów do wszystkich ich kreatywnych projektów. Usługę Adobe Stock można zakupić w ramach subskrypcji obejmującej wiele zasobów.

Jakie akcje są mocnym zakupem?

8 najlepszych akcji do kupienia teraz
Firma (symbol)Terminowy wskaźnik P/E
Intuicyjna chirurgia (ISRG)52,8
Lear (LEA)7.4
Trex (TREX)41,7
Union Pacific (UNP)19,7
Jeszcze 4 rzędy
3 dni temu

Czy NVDA jest teraz opłacalnym zakupem?

Czy akcje Nvidii to zakup?Ocena akumulacji/dystrybucji akcji Nvidii wynosi B+. Świadczy to o tym, że zainteresowanie nabywców instytucjonalnych w ciągu ostatnich 13 tygodni pozostaje duże.

Czy Amazon to kupno czy sprzedaż?

Wierzymy, że dzięki 3-gwiazdkowej ocenieAkcje Amazona są rzetelnie wycenione w porównaniu z naszym długoterminowym szacunkiem wartości godziwej. Oczekujemy, że w dłuższej perspektywie handel elektroniczny będzie nadal zyskiwał na popularności wśród sprzedawców detalicznych. Oczekujemy ponadto, że Amazon zyska udziały w Internecie.

Jaka przyszłość czeka Adobe?

Adobe jestopracowywanie wysokiej jakości modeli podstawowych w różnych typach mediów. Firma Adobe ogłosiła dzisiaj Firefly Image 2 Model, Adobe Firefly Vector Model i Adobe Firefly Design Model jako kolejne główne wydania w rodzinie kreatywnych, generatywnych modeli sztucznej inteligencji.

Dlaczego akcje Adobe spadają?

Co się stało: Akcje producenta oprogramowania kreatywnego Adobe (NASDAQ:ADBE) spadły w trakcie porannej sesji o 9,3%po tym, jak spółka ogłosiła wyniki za czwarty kwartał i przedstawiła prognozy przychodów na cały rok na rok budżetowy 24 poniżej szacunków.

Jaka przyszłość czeka Adobe Inc?

Gigant oprogramowania ma jasne długoterminowe perspektywy.

Obecnie panuje duże zainteresowanie akcjami Adobe (ADBE 2,65%). Specjalista ds. oprogramowania topodbić rynek w 2023 rokua jego zwroty przewyższają innych odnoszących sukcesy gigantów technologicznych, w tym Microsoft (MSFT 1,43%).

You might also like
Popular posts
Latest Posts
Article information

Author: Manual Maggio

Last Updated: 08/06/2024

Views: 6104

Rating: 4.9 / 5 (69 voted)

Reviews: 92% of readers found this page helpful

Author information

Name: Manual Maggio

Birthday: 1998-01-20

Address: 359 Kelvin Stream, Lake Eldonview, MT 33517-1242

Phone: +577037762465

Job: Product Hospitality Supervisor

Hobby: Gardening, Web surfing, Video gaming, Amateur radio, Flag Football, Reading, Table tennis

Introduction: My name is Manual Maggio, I am a thankful, tender, adventurous, delightful, fantastic, proud, graceful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.